سابلیمینال رفع اضطراب
--کاهش فوق العاده حالات ذهنی و رفتاری استرس زا – کمک به درمان استرس و اضطراب ذهنی شدید – بهبود ناخودآگاه گرایش ذهن به افکار منفی – بهبود ناخودآگاه توجه کردن به مسایل استرس زا – تسریع در رسیدن به آرامش درونی بعد از اضطراب ...
قیمت محصول : 9,900 تومان  2,970 تومان
خرید، دانلود و توضیح
1